Zápis žáků do 1. ročníku šk. rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Obecné informace k zápisu:
Povinně zveřejňované informace k zápisuZDE
Rozvíjející aktivity pro předškolákyZDE
Desatero pro rodiče předškolákaZDE
Jak na elektronickou žádost o přijetíZDE
Kritéria přijímacího řízení:ZDE
Kritéria výběrového řízení:ZDE

Elektronický zápis do 1. ročníku vyplňte zde: http://zapisdozs.brno.cz/ a vytištěnou žádost přineste k prezenčnímu zápisu.
Před 1. třídní schůzkou v červnu vyplňte také elektronickou přihlášku na školu na https://zsuvoz.edupage.org/register
Na jejím základě vám budou zaslána přístupová hesla k rodičovskému účtu školního informačního systému Edupage.

Zarezervujte si termín zápisu. Rezervační systém http://zapisdozs.brno.cz/ bude spuštěn v březnu 2023.
Rodiče, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i na dalších školách a rozhodli se, že dítě na naši školu nenastoupí, vyplní neprodleně Žádost o zpětvzetí žádosti a podepsanou doručí na ZŠ Úvoz 55.

Prezenční zápis

Termíny konání výběrového řízení a zápisu pro zájemce o Skupinovou výuku nadaných a akcelerovanou třídu (dříve Šikulky)
Čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 h
Pátek 14. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 h
Zákonný zástupce dítěte předloží:
1. Vytištěnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. http://zapisdozs.brno.cz/
2. Rodný list dítěte k ověření věku dítěte a rodného čísla.
3. OP zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště.
4. Vyplněný Dotazník pro zájemce o výběrové třídy.
5. vyjádření PPP k nadání dítěte.
Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k termínu zápisu a objednacím lhůtám v brněnských poradnách je nutné veškerá vyšetření a kontakt s PPP zajistit v dostatečném předstihu.
Výběrové řízení bude zahájeno při zápisu a ukončeno 30. 5. 2023.


Termíny konání prezenčního zápisu
Čtvrtek 27. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 h
Pátek 28. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 h
Zákonný zástupce dítěte předloží:
1. Vytištěnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. http://zapisdozs.brno.cz/
2. Rodný list dítěte k ověření věku dítěte a rodného čísla.
3. OP zákonného zástupce k ověření trvalého bydliště.


Odklad povinné školní docházky:
1. Žádost o odklad je nutné vyplnit současně s žádostí o přijetí, a to elektronicky na webu http://zapisdozs.brno.cz/ a předat škole během Zápisu.
2. Přílohy žádosti - vyjádření PPP a pediatra nebo klinického psychologa - je nutné dodat škole nejpozději do 30. 5. 2023.

Děti přicházející po odkladu
1. Zákonný zástupce předloží vytištěnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na daný školní rok.
2. Prezenční části Zápisu se dítě účastnit nemusí, ale budeme rádi, když za námi přijde.

Dodatečný zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024
se bude konat:
5. 5. 2023 do výběrových tříd v době 12.00 - 14.00h
12. 5. 2023 do běžných tříd v době 10.00 - 14.00h.
K dodatečnému zápisu je nutné se předem objednat na email kyrova@zsuvoz.cz!

Seznam přijatých žáků

  • bude zveřejněn na úřední desce školy (vedle vchodových dveří) a zde od 1. 6. 2023

Škola "nanečisto" pro předškoláky

3. května 2023 středa 16.00 – 16.45
10. května 2023 středa 16.00 – 16.45
17. května 2023 středa 16.00 – 16.45
24. května 2023 středa 16.00 – 16.45

Vyučující si vyzvedne děti ve vestibulu školy a po skončené lekci děti odvede před školu a předá rodičům. Děti budou mít s sebou přezůvky a pití.

Úvodní třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků:

7. 6. 2023 v 16.00h - žáci přijatí do běžné třídy
14. 6. 2023 v 16.00h - žáci přijatí do výběrových tříd - Skupinová výuka nadaných a Šikulky(lehce akcelerovaná třída)
Těšíme se na naše první setkání.

Elektronická podpora zápisu

V letošním roce pokračuje elektronická podpora zápisu do základních škol. Aplikace na webu http://zapisdozs.brno.cz/ umožní rodičům zjistit potřebné informace spojené se zápisem, vytisknout si žádost, rezervovat den i čas zápisu, a později sledovat výsledky přijetí žáků na jednotlivých školách.
Elektronický zápis do ZŠ
Upozorňujeme, že podmínkou je osobní účast dítěte u zápisu.

Přerušení správního řízení

Rodiče budoucích prvňáčků, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na více školách a rozhodli se, že dítě na naši školu nenastoupí, vyplní neprodleně Žádost o zpětvzetí žádosti a podepsanou doručí na ZŠ Úvoz 55.


Nástroje pro stránku