Terminář šk. roku 2023/2024


Pedagogické rady

31. srpna 2023 čtvrtek8.30 h
7. listopadu 2023 úterý 15.30 h
23. ledna 2024 úterý 15.30 h
2. dubna 2024 úterý 15.00 h
20. června 2024 čtvrtek 14.00 h

Třídní schůzky

4. září 2023 pondělí1. ročník 8.45 h
12. září 2023 úterý 2. - 9. ročník 17.00 h

Hovorové hodiny

7. listopadu 2023 úterý 17.30 – 19.00 h
9. ledna 2024 úterý 17.30 – 19.00 h
2. dubna 2024 úterý 17.30 – 19.00 h
4. června 2024 úterý 17.30 – 19.00 h

Den otevřených dveří

20. března 2024středa14.00 – 17.00prohlídka školy, odpolední dílničky pro děti, ínformace k zápisu

Diagnostika nadání s Mensou

v tomto školním roce realizována nebude

Zápis do 1. ročníku

11. dubna 2024 čtvrtek 14.00 – 18.00 Výběrové řízení a zápis pro zájemce o výběrové třídy
12. dubna 2024 pátek 14.00 – 18.00 Výběrové řízení a zápis pro zájemce o výběrové třídy
25. dubna 2024 čtvrtek 14.00 – 18.00 běžná třída
26. dubna 2024 pátek 14.00 – 18.00 běžná třídaPokyny k zápisu: https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=zapis//

Dodatečný prezenční zápis do 1. ročníku

se koná dne 3. 5. 2024 a 10. 5. 2024 v době 12.00 - 14.00h po předchozí rezervaci termínu na em adrese kyrova@zsuvoz.cz. Dodatečný zápis je umožněn jen žadatelům, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu v řádném termínu.

Škola "nanečisto" pro předškoláky


15. května 2024 středa 16.00 – 16.45
22. května 2024 středa 16.00 – 16.45
29. května 2024 středa 16.00 – 16.45


Třídní schůzky pro rodiče našich předškoláků

5. června 2024 středa 16.00 – 16.45 běžné třídy
12. června 2024 středa 16.00 – 16.45 výběrové třídy

Třídní schůzka pro rodiče našich prvňáčků

2. září 2024 pondělí 1. ročník 8.45 – 9.45


Prázdniny ve školním roce 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023.

Podzimní čtvrtek 26. a pátek 27. října 2023
Vánoční sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024
Pololetní pátek 2. února 2024
Jarní pondělí 5.února – 9. února 2024
Velikonoční čtvrtek 28. března 2024
Hlavní 29. červen – 1. září 2024


Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. září 2024.


Nástroje pro stránku