Letos nás čeká ...


Září

 • Slavnostní vítání prvňáčků v pondělí 2. 9. v 7.40 h ve vestibulu školy
 • Focení prvňáčků
 • Brněnské běhy mládeže
 • Zahájení celoroční soutěže Empík pro žáky 3. a 4. ročníku
 • Orientační běhy

Říjen

 • 1.10.Zahájení práce v kroužcích

Listopad

 • Obvodní kolo ve šplhu žáků 1. stupně
 • Bobřík informatiky
 • Zahájení práce v kroužku MiniIqáček

Prosinec

 • Vánoční turnaj ve vybíjené 1. stupeň
 • Vánoční turnaj v přehazované 2. stupeň
 • Čertoviny
 • Třídní vánoční besídky
 • Florbalový turnaj

Leden

 • Olympiáda ČJ, D
 • Matematická olympiáda
 • Společenský den a předávání pololetního vysvědčení
 • Přehazka

Únor

 • Pythagoriáda
 • Pišqoriáda
 • Olympiáda F, Z, PŘ
 • Konverzační soutěž v AJ

Březen

 • Archimediáda
 • Akademie programování
 • Lyžařský kurz
 • Den otevřených dveří
 • Škola naruby

Duben

 • Zápis
 • Den Země
 • Brněnské běhy mládeže
 • Olympiáda M
 • Miniolympiáda M

Květen

 • Fotografování tříd
 • Vodácké soustředění
 • ŠVP, třídní výlety
 • Atletický trojboj a čtyřboj
 • Škola nanečisto

Červen

 • Třídní schůzky pro předškoláky
 • Cyklistické soustředění
 • Školní přebory v atletice pro 1. stupeň
 • Školní přebory v atletice pro 2. stupeň
 • Slavnostní vyprovázení deváťákůNástroje pro stránku