O nás


Charakteristika školy a výuky

ZŠ Úvoz je situována v příjemném prostředí na úpatí Kraví hory, téměř ve středu města. Má za sebou již více než půlstoletí své existence a během této doby se právem zařadila na přední místo mezi brněnskými základními školami. Veřejnosti se zapsala do povědomí jako sportovní škola, ale v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením a intenzivní výukou nadaných.

Hned od svého vzniku kladla škola velký důraz na rozvoj sportovních dovedností dětí, pro nějž vytvářela a dodnes vytváří vynikající podmínky. Tradiční je na Úvoze především výuka ledního hokeje, při níž mladí sportovci navštěvují přilehlý zimní stadion. Od roku 2007/2008 je na prvním stupni realizována skupinová výuka nadaných a mimořádně nadaných žáků. Výuka ve skupinách je cíleně akcelerována a obohacována. Naším cílem je celkový rozvoj osobnosti ve všech oblastech vzdělávání s přihlédnutím na specifiku nadání.

Žáci využívají ke své práci moderní odborné učebny: počítačové a jazykové učebny, informační centrum, hudebnu a ateliér, chemickou a fyzikální laboratoř, modelovnu, cvičnou kuchyňku, školní divadélko atd. V současnosti je ve výstavbě zcela nový sportovní areál s atletickým stadionem a dalšími sportovišťmi přímo v areálu školy.

Zajišťujeme plavecký výcvik žáků 3. tříd, školy v přírodě, lyžařský a vodácký výcvik, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení, návštěvy knihoven, tvořivých dílen apod. Každoročně pořádáme celoškolní akce pro žáky, např. řádění Debrujárů, Čertoviny, Vševědovu akademii, Pišqoriádu, Barevný den a celou řadu sportovních akcí. Naši žáci a žákyně dosahují výborných výsledků ve znalostních olympiádách a sportovních, výtvarných a hudebních soutěžích.

Školní družina je otevřena před zahájením vyučování od 6.15 hodin, po jeho ukončení do 17.00 hodin a v době třídních schůzek i hovorových hodin. Doba, kterou stráví děti ve školní družině, je vyplněna různorodými aktivitami, při nichž si děti odpočinou, pobaví se i naučí něčemu novému. V budově školy je umístěna školní jídelna, která je samostatnou příspěvkovou organizací.

Dobré prostorové a personální podmínky umožňují plnit cíle školního vzdělávacího programu „Úvoz - úspěch, vzdělání, obratnost, zdraví“ v plném rozsahu. Na žáky jsou kladeny přiměřené nároky. Vysoce kvalifikovaný tým pedagogů je schopen zajistit výuku a péči jak dětem s diagnostikovanými poruchami učení nebo poruchami řeči, tak také dětem mimořádně nadaným i talentovaným. Výchovně poradenský tým školy soustavně spolupracuje s rodiči, dětmi i psychologickými poradnami. Vedení školy se pravidelně schází se žákovskou Úvozankou, rodiče jsou aktuálně informování o výuce na webových stránkách tříd a individuálně během konzultačních hodin vyučujících.

Historie školy

Výstavba školní budovy začala v roce 1960 a za pomocí mnoha obětavých lidí bylo 1. září 1961 slavnostně zahájeno vyučování. V prvním školním roce navštěvovalo školu 1200 žáků. Ředitelem školy byl jmenován pan Jan Bobrovský. Už od následujícího roku bylo o žácích naší školy slyšet, protože dosahovali dobrých výsledků v soutěžích různého druhu. K výrazné změně dochází ve školním roce 1963/1964. Ministerstvo školství rozhodlo na zdejší škole zřídit od 1.9.1963 šestou třídu jako experimentální pro pohybově nadané děti se zaměřením na sportovní gymnastiku. Od tohoto roku se začíná o škole na Úvoze mluvit vždy ve spojitosti se sportem.

Listujeme-li kronikou, vidíme, že úspěšní byli nejen sportovci, ale pěkných výsledků dosahují žáci i v olympiádách matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. V tomto roce se pilně pracovalo na výstavbě školní zahrady a skleníku a na úpravě školního hřiště.

Léta ubíhala. Ve školním roce 1965/1966 už působily na škole tři sportovní třídy se zaměřením na sportovní gymnastiku v 6., 7. a 8. ročníku. V deváté třídě došlo k vnější diferenciaci tříd na dvě studijní a dvě praktické. Už tu tedy byly dva experimenty. Pro velké množství žáků a málo učeben bylo nutno praktikovat na prvním stupni několik let směnné vyučování.

Blíží se rok 1970. Škola je do povědomí brněnské veřejnosti velmi dobře zapsána, neboť úspěchy žáků sportovních tříd jsou značné. Ve sportovní gymnastice, ale například i v atletice se umisťují na čelných místech v rámci republiky.

Od roku 1970 se stává ředitelem pan Miroslav Legát a škola pokračuje úspěšně ve své činnosti. K ní neodmyslitelně patřila od počátku i činnost školní družiny, v níž trvale pracovalo s dětmi prvního stupně pět až šest oddělení.

Ve školním roce 1975/1976 již slyšíme o Věře Černé, žákyni sportovní sedmé třídy, jedné z nejtalentovanějších sportovních gymnastek. O rok později společně s Danou Brýdlovou reprezentují republiku na mistrovství Evropy žen ve sportovní gymnastice. V témže roce se stává mistryní republiky v umělecké gymnastice Iveta Havlíčková, žákyně deváté třídy naší školy.

Ve stejné době začíná druhá etapa sportovní historie školy zahájením provozu na umělé ledové ploše vedle školní budovy. Byla postavena proto, aby sloužila brněnské hokejové mládeži.

V dubnu roku 1978 se stává ředitelem školy pan Miloš Pazdera.13.6.1978 vznikají na škole dvě třídy pro žáky se zvýšeným zájmem o lední hokej. Jejich trenéry se stávají mj. i Vlastimil Bubník a Zdeněk Kepák, zasloužilí mistři sportu, Radek Daněk, Ladislav Kříž, Lubomír Hrstka, Rostislav Čada aj.

Postupem času vyrůstá v hokejových třídách spousta kvalitních hráčů, kteří mají úspěchy v rámci republiky i mezinárodní. Objevují se i jiná cenná vítězství. Ve výtvarných soutěžích, olympiádách jednotlivých předmětů, v uměleckém přednesu a soutěžích vlastní literární tvorby.

Ve školním roce 1981/1982 byla dokončena stavba školního hřiště s běžeckou dráhou, dvěma doskočišti, vržištěm, hřištěm na volejbal, sítí, brankami a nářaďovnou, Od tohoto roku působí na škole sportovní hokejové třídy již od 3. ročníku.

Nesmíme zapomenout, že žákyní naší školy byla i Kateřina Mrázová, absolventka z roku 1986, velmi úspěšná reprezentantka republiky v krasobruslení, účastnice mnoha světových soutěží, včetně olympijských her.

Z našich malých recitátorů vyrostli známí herci a umělci:zpěvačka Laďka Kozderková, operní pěvec Leo Vodička,koncertní kytarista Petr Vít, herci Martina Nováková, Petr Gazdík a Iveta Pavlovičová.

Od školního roku 1991/1992 se stává ředitelem školy pan Jan Barák a dochází k výrazné změně. Je porušena dlouholetá tradice čistě chlapeckých hokejových tříd. Od páté třídy doplňuje každou z nich několik vybraných děvčat, které se soustřeďují na míčové hry, zejména na volejbal.

Rekonstrukce zimního stadionu za školou, která začala ještě před rokem 1989, je v plném proudu. Zkušebně se bruslí od 15.2.1993. O jarních prázdninách byla hala dána k dispozici brněnské veřejnosti. Pro naše žáky to znamenalo, že tréninky jim mohly být zařazeny přímo do rozvrhu hodin. Dostavují se první úspěchy našich volejbalistek, které se v soutěžích umísťují na čelných pozicích v rámci Brna i republiky.

1. července 1993 získala naše škola právní subjektivitu. Zimní stadion byl zkolaudován a od 1.9.1994 otevřen pro normální provoz. Neslouží však pouze hokejistům. K výuce bruslení jej využívají i žáci mnoha základních škol.

O prázdninách byla provedena nová elektroinstalace celé školy, budova byla kompletně vymalována, započalo se s výměnou podlahových krytin a montáží okenních žaluzií. Do provozu je uvedena elektrická pec pro vypalování keramiky. Díky zajímavým kresbám na stěnách, obrázkům a dalším uměleckým výrobkům dětí a učitelů získává interiér školy novou tvář.

Na školní rok 1995/1996 vzpomínají všichni rádi. Navštívila nás totiž kladenská trojice mistrů světa v ledním hokeji Martin Procházka, Pavel Patera a Otakar Vejvoda. Rozdali žákům hokejových tříd vysvědčení, podepsali se do školní kroniky a dlouho dávali autogramy i žákům školy.

Ale také naše škola má své „mistry“. Své první hokejové zkušenosti zde získávaly známé osobnosti českého hokeje. Z těch starších to jsou P. Janků, M. Nedoma, L. Zábranský a R. Kántor, současnými reprezentanty jsou stříbrní z Mistrovství světa v Rize 2006 P. Hubáček a A. Svoboda, držiteli medailí z Mistrovství světa do 20 let jsou J. David a Z. Blatný, mezi hráče, kteří vybojovali titul Mistra republiky v seniorské kategorii, patří M. Tichý, P. Zubíček, L. Zábranský a J. Fadrný. Novou hokejovou nadějí je pak Tomáš Vincour.

A jaké sportovní výsledky přinesla další školní léta?

I ta se nesla ve znamení úspěchů našich žáků. Nejvýraznějšími atletickými osobnostmi školy byli vyhlášeni v letech 1998 až 2005 Lucie Skýbová, Filip Jalový a Vilém Juráň, kteří se opakovaně stali absolutními vítězi finále Brněnských běhů. Rok 2003-2004 byl sportovně velmi úspěšný nejen pro naše mladé hokejisty - žáci 6. třídy se stali Mistry republiky ve své kategorii - ale také pro naše atlety - v krajském finále Poháru rozhlasu zvítězili ve skoku dalekém Miloš Hainzl, v běhu na 1000 m Filip Jalový; a mladší žáci celkově obsadili 1. místo, vítězství získalo i družstvo mladších žáků v Olympijském poháru v atletickém čtyřboji, starší žákyně obsadily druhou příčku ve stejné soutěži, také žáci 5. třídy získali 1. místo v celorepublikové soutěži ve florbalu. Na své úspěchy navázali naši žáci i v roce následujícím - žáci 8. třídy se stali vícemistry republiky ve své kategorii, dívky obsadily ve volejbalové lize 1. místo ve své kategorii, žáci 9. třídy vybojovali 2. místo na Mistrovství republiky v hokejbale, dívky ze synchronizovaného krasobruslení absolvovaly Světový pohár v Helsinkách a mezinárodní závody ve Francii. Jako výrazné sportovní naděje byli vyhlášeni naši žáci - volejbalistka Pavla Vincourová, atlet Filip Jalový - a jako o hokejové naději se v únoru 2006 psalo v Lidových novinách o Tomáši Vincourovi.

Za léta svého působení se naše škola dostala do povědomí brněnské veřejnosti nejen sportovními výkony, ale i úspěchy v jiných oblastech společenského života. V roce 2000-2001 získal Cenu náměstka primátora Brna Tomáš Bradáč v literární soutěži Drogy a mládež. Dne 31. 3. 2004 proběhlo ve Freskovém sále Staré radnice k slavnostnímu předání ocenění pedagogickým pracovníkům brněnských základních a mateřských škol. Ocenění v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku převzala i učitelka naší školy, paní Mgr. Alena Kýrová. O rok později získala stejné ocenění učitelka Mgr. Božena Matoušková a v roce 2011 rovněž PhDr. Hana Palová.

Další léta přinesla další modernizaci. Byly vybudovány dvě počítačové učebny, práce s PC se stala nedílnou součástí výuky. Pro žáky bylo nově otevřeno informační centrum, kde mohou využít studijní materiály jak ve formě literatury, encyklopedií a CD, ale mají i přístup k informacím prostřednictvím internetu. Nově byl vybudován sál pro dramatickou výchovu (Divadélko v kuchyni), cvičná kuchyně, posilovna a keramická dílna s pecí a dvěma hrnčířskými kruhy. Tradicí se na naší škole už staly akce Barevný den, Čertoviny aneb tajemství třinácté komnaty, Čarodějnice, vánoční akademie, Vánoce v Brně, vystoupení členů dramatického kroužku a kroužku flétny, miniturnaje ve vybíjené a fotbálku, sportovní lehkoatletický den, Den otevřených dveří, Aprílová olympiáda a den s Debrujáry. Každý školní rok zahajují nejstarší žáci slavnostním uváděním prvňáčků. Konec školního roku s sebou přináší naopak slavnostní vyvádění deváťáků nejmladšími žáky školy. Pro zájemce z řad žáků se pořádají i lyžařské jednodenní zájezdy, poznávací exkurze, návštěvy kulturních představení, přednášek a výstav. Žáci se zapojují do vzdělávacích programů i mimo školu, ať už je to v Domě ekologické výchovy Lipka, v CVČ Lužánky, v DDM Kominíček, Jabloňka,v centru AMAVET, v botanické zahradě, brněnském planetáriu nebo na dopravních hřištích. Mezi dětmi jsou oblíbená divadelní představení v divadlech Radost, Polárka a V-studio. Nezapomínáme na preventivní programy zabývající se problematikou drog a šikany.


Nástroje pro stránku