Školní družina

 • Vnitřní řád školní družiny - v dokumentech školy
 • Přihlašování do školní družiny
 • Vážení rodiče, termín přihlášení do školní družiny na školní rok 2024 - 2025 je 15. červen 2024 a to vyplněním zápisního lístku.

Kritéria pro přijetí do školní družiny

 • Platba školní družiny se provádí pouze pololetně :
 • září - prosinec : kč / kč na měsíc / termín: 15. 9. 2024
 • leden - červen : kč / kč na měsíc / termín: 15. 1. 2025
 • platí se v kanceláři školy v úřední hodiny paní hospodářky
 • nebo převodem na účet školy - číslo účtu je uvedeno na web. stránkách školy
 • do zprávy pro příjemce uvádějte
 • Vzhledem k nutnosti zajištění hladkého chodu veškeré administrativy bude v případě neuhrazené platby zaslána upomínka k okamžité úhradě.
 • Pokud i poté nebude uhrazena, bude žák/žákyně ze školní družiny vyloučen/vyloučena.
 • KONTAKTY
 • hlavní družina mobil - 606 706 479
 • 6. a 7. oddělení - 727 966 261

Provoz školní družiny je každý den od 6.15 do 17.00 hodin, v době od 14.00 do 15.30 (vycházky) nelze děti vyzvedávat. Více informací v Organizačním řádu školy (viz sekce Dokumenty školy). Provoz školní družiny je i v době třídních schůzek a hovorových hodin / platí i pro mladší sourozence/.

 • ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024
 • 1. oddělení - IVANA ŠVOMOVÁ
1.C15 žáků
3.B1 žák
3.C13 žáků
5.C1 žák
celkem30 žáků
 • 2. oddělení - SIMONA LANGOVÁ
2.C17 žáků
4.C11 žáků
5.B 2 žáci
celkem30 žáků
 • 3. oddělení - MARKÉTA PERINGEROVÁ
1.D 13 žáků
3.B 17 žáků
celkem30 žáků
 • 4. oddělení - LUCIE FARLÍKOVÁ
1.A18 žáků
2.B12 žáků
celkem30 žáků
 • 5. oddělení - ZDEŇKA ŠMAKOVÁ
1.B15 žáků
2.B4 žáci
4.B8 žáků
5.B1 žák
celkem28 žáků
 • 6. oddělení - TÁŇA BOCHÝNKOVÁ
3.A26 žáků
4.A4 žáci
celkem30 žáků
 • 7. oddělení - ROMANA HAMALOVÁ
2.A16 žáků
4.A 4 žáci
4.B 9 žáků
celkem29 žáků

Nástroje pro stránku