Pomůcky 4.C - 2023/2024

  • Seznam pomůcek na školní rok 2023/2024 naleznete v Edupage - ve zprávě a také na nástěnce
  • Pomůcky se snažíme nosit podle rozvrhu, některé učebnice si můžeme nechávat ve škole. Snažíme se reagovat podle aktuální potřeby: „Mám domácí úkol?, Potřebuji si něco doma nastudovat?….“

Nástroje pro stránku