EU peníze školámNaše škola se od 1. 9. 2010 do 24. 04. 2013 účastnila projektu EU peníze školám pod č. CZ.1.07/1.4.00/21.0791 s názvem Nově na Úvoze. Realizovali jsme klíčové aktivity především v oblasti inovace výuky, DVPP a primární prevence.

Projektový záměr

V rámci tzv. šablon byly podpořeny klíčové aktivity, které na škole dlouhodobě chyběly či nebyly dostatečně realizovány. Projektový záměr vycházel ze školního vzdělávacího programu a ze závěrů vlastního hodnocení a koncepce rozvoje školy. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání žáků naší školy. Zkvalitnění, zefektivnění a zatraktivnění výuky bylo dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce, metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a zlepšením materiálního vybavení školy. Snížení výskytu rizikového chování u našich žáků bylo v projektu podpořeno posílením programu primární prevence.

Projekt byl zaměřen na všechny žáky naší školy, s výjimkou žáků zapojených do projektu Skupinová výuka mimořádně nadaných dětí na Úvoze již podporovaného z ESF. Do klíčových aktivit bylo zapojeno (minimálně prostřednictvím DVPP) všech 23 učitelů. Vzdělávací materiály, které byly vytvořeny, jsou nyní součástí každodenní výuky a slouží nejen autorům, ale všem pedagogům. Jsou sdíleny na intranetu školy a zároveň jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Řada pedagogů nabyla nových znalostí a kompetencí během různých kurzů a školení, z nichž si také odnesla kromě inspirací a cenných rad množství materiálů do výuky, které jsou rovněž součástí školního úložiště. V rámci šablon se také uskutečnily velmi zajímavé preventivní programy, které přispěly k rozvoji žáků v žádaných oblastech prevence závislosti a špatných návyků.

Projekt byl hodnocen kladně všemi zúčastněnými stranami - žáky, pedagogy i vedením školy.


Nástroje pro stránku