Ing. Mgr. Simona Bosá

  • třídní učitelka 8.B

Konzultační hodiny

  • učebna Hv, 3. patro
  • mimo konzultační hodiny jsem Vám k dispozici po předchozí domluvě - viz rozvrh hodin

Rozvrh vyučujícího ve šk. roce 2020/2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Od 07:00 08:00 08:50 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35 15:30 16:25
Do 07:45 08:45 09:40 10:45 11:40 12:35 13:30 14:25 15:20 16:15 17:10
Po Vo-7.A Hv-8.C Hv-9.B Hv-9.D
Út Vo-8.A Hv-9.A Zdr-7.B Vo-8.B Hv-9.C
St Zdr-6.AHv-7.A Zdr-7.A Hv-8.A Hv-8.B
Čt Hv-6.A PČ-8.B(lichý)/PČ-8.A(sudý)PČ-8.B(lichý)/PČ-8.A(sudý) Vo-9.B
Inf-7.A Vo-9.A PČ-9.C(lichý)/PČ-8.C(sudý) PČ-9.C(lichý)/PČ-8.C(sudý)Inf-7.B

Vysvětlivky:

Najdete mě na e-mailové adrese: bosa@zsuvoz.cz nebo simonabosa@seznam.cz

Pomůcky do vyučování

Hudební výchova

Žáci všech ročníků budou používat v hodinách HV 1 notový sešit, který si založí v 6. ročníku a ponechá si ho až do 9. ročníku. Notový sešit tedy doporučuji nevyhazovat. Je důležitý pro opakování probraného učiva.
Všechny písně, které budu ve výuce průběžně zadávat k naučení, dostanou žáci nafocené v průběhu září. Opět důrazně upozorňuji na to, že se s těmito písněmi pracuje v průběhu výuky na 2. stupni, proto je nevyhazujte!
Písně zároveň představují důležitý hudebně teoretický materiál, který slouží k seznámení se a procvičování hudebně teoretických bloků nazvaných podle vlastností tónů: výška tónů - délka tónů /+tempová označení/ - síla tónů /dynamika/ - barva /hudební nástroje a pěvecké hlasy/. Na tomto základě se žáci učí chápat význam slova kontrast v hudbě v rovině tónin, rytmu, dynamiky, včetně vhodnosti volby hudebních nástrojů, případně pěveckých hlasů určených k intertpretaci písně či jiného hudebního díla.
S tím je také bezprostředně spojena výuka dějin hudby a poslech děl hudebních skladatelů renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Žáci 9. ročníku se seznamují rovněž z hudbou 20. století.Témata k samostudiu (umělecký směr v hudbě a poslech děl hudebních skladatelů) - vyhledávejte informace na internetu a pokračujte v poslechu hudebních děl nejvýznačnějších skladatelů daného směru prostřednictvím youtube:


6. ročník
Český romantismus v hudbě (B. Smetana, A. Dvořák, J. Suk, Zd. Fibich)
Vyber si k nastudování DVĚ PÍSNĚ (opakovat a hodnotit je budeme společně v září 2020):

V širém poli https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/v-sirem-poli-100974

Čerešničky,čerešničky, čerešně https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ceresnicky-24165

Vysoký jalovec https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/vysoky-jalovec-136040

Ta jižní Morava https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ta-jizni-morava-219009

Breclavská kasárňa https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/breclavska-kasarna-60214

Okolo Frýdku cestička https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okolo-frydka-24794

Nedaleko od Trenčína https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/nedaleko-od-trencina-182473

Kdyby byl Bavorov https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/kdyby-byl-bavorov-23319

Čtyři páry bílech koní https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ctyri-pary-bilejch-koni-24807

Běžela ovečka https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/bezela-ovecka-23209

Okoř https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okor-199081

Buráky https://www.youtube.com/results?search_query=bur%C3%A1ky+text

Severní vítr https://www.youtube.com/watch?v=UXwpUKQ7bmo


7. ročník
Klasicismus v hudbě (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Mysliveček)


Vyber si k nastudování DVĚ PÍSNĚ (opakovat a hodnotit je budeme společně v září 2020):

V širém poli https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/v-sirem-poli-100974

Čerešničky,čerešničky, čerešně https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ceresnicky-24165

Vysoký jalovec https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/vysoky-jalovec-136040

Ta jižní Morava https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ta-jizni-morava-219009

Breclavská kasárňa https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/breclavska-kasarna-60214

Okolo Frýdku cestička https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okolo-frydka-24794

Nedaleko od Trenčína https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/nedaleko-od-trencina-182473

Kdyby byl Bavorov https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/kdyby-byl-bavorov-23319

Čtyři páry bílech koní https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ctyri-pary-bilejch-koni-24807

Běžela ovečka https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/bezela-ovecka-23209

Okoř https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okor-199081

Buráky https://www.youtube.com/results?search_query=bur%C3%A1ky+text

Severní vítr https://www.youtube.com/watch?v=UXwpUKQ7bmo


8. ročník
Renesance v hudbě (G. P. da Palestrina, O. di Lasso) a baroko v hudbě ( C. Monteverdi,, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, A. V. Michna z Otradovic, B. M. Černohorský, J. D. Zelenka)


Vyber si k nastudování DVĚ PÍSNĚ (opakovat a hodnotit je budeme společně v září 2020):

V širém poli https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/v-sirem-poli-100974

Čerešničky,čerešničky, čerešně https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ceresnicky-24165

Vysoký jalovec https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/vysoky-jalovec-136040

Ta jižní Morava https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ta-jizni-morava-219009

Breclavská kasárňa https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/breclavska-kasarna-60214

Okolo Frýdku cestička https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okolo-frydka-24794

Nedaleko od Trenčína https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/nedaleko-od-trencina-182473

Kdyby byl Bavorov https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/kdyby-byl-bavorov-23319

Čtyři páry bílech koní https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ctyri-pary-bilejch-koni-24807

Běžela ovečka https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/bezela-ovecka-23209

Okoř https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okor-199081

Buráky https://www.youtube.com/results?search_query=bur%C3%A1ky+text

Severní vítr https://www.youtube.com/watch?v=UXwpUKQ7bmo


9. ročník
Evropský romantismus v hudbě (F. Schuber,, C. M. von Weber, F. M. Bartholdy, R. Schuman, F. Chopin, H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner,G. Verdi, J. Brahms, M. P. Musorgskij, N. R. Korzakov, P. I. Čajkovskij)

Zde nabízím výběr písní, pro zábavu i k zapamatování.

V širém poli https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/v-sirem-poli-100974

Čerešničky,čerešničky, čerešně https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ceresnicky-24165

Vysoký jalovec https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/vysoky-jalovec-136040

Ta jižní Morava https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ta-jizni-morava-219009

Breclavská kasárňa https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/breclavska-kasarna-60214

Okolo Frýdku cestička https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okolo-frydka-24794

Nedaleko od Trenčína https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/nedaleko-od-trencina-182473

Kdyby byl Bavorov https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/kdyby-byl-bavorov-23319

Čtyři páry bílech koní https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ctyri-pary-bilejch-koni-24807

Běžela ovečka https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/bezela-ovecka-23209

Okoř https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/okor-199081

Buráky https://www.youtube.com/results?search_query=bur%C3%A1ky+text

Severní vítr https://www.youtube.com/watch?v=UXwpUKQ7bmo


Výchova k občanství

Žáci všech ročníků budou používat v hodinách VO sešity č. 524

Témata k samostudiu
6. ročník
1. ČÁST (ZADANÁ 11. 3. 2020)
Nastudovat z učebnice a do sešitu stručně vypsat nejdůležitější informace. Výpisy nafoťte a odešlete mi je na EduPage nebo e-mai: bosa@zsuvoz.cz anebo simonabosa@seznam.cz do 31. 5. 2020. Děkuji.
Zápis v sešitě je součástí hodnocení.
Tematický okruh II. Život v rodině - kapitola 4. I rodina se někdy neshodne (učebnice strana 30-33)
Tematický okruh III. Život mezi lidmi - kapitola 1. Pravidla pomáhají žít spolu (učebnice strana 35-37)
Tematický okruh III. Život mezi lidmi - kapitola 2. Pravidla pomáhají chránit (učebnice strana 38-39)
Tematický okruh III. Život mezi lidmi - kapitola 4. Když se pravidla nerespektují (učebnice strana 40-42)

2. ČÁST (ZADANÁ 27. 4)
K prostudování - BEZ ZÁPISU:

Dějiny Svátku práce (1. květen) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400016/titulky
Konec 2. světové války v Evropě (8. květen) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Domov
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Žiji v obci
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Žiji v kraji
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Žiji ve státě
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Žili a žijí tu s námi
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Žiji v Evropě a ve světě
Tematický okruh III. Místo, kde žiji - kapitola 1. Žiji na Zemi
Závěrečné opakování (uč. str. 64-67)

7. ročník
1. ČÁST (ZADANÁ 11. 3. 2020)
Nastudovat z učebnice a do sešitu stručně vypsat nejdůležitější informace. Výpisy nafoťte a odešlete mi je na EduPage nebo e-mai: bosa@zsuvoz.cz anebo simonabosa@seznam.cz do 31. 5. 2020. Děkuji.
Zápis v sešitě je součástí hodnocení.
Tematický okruh III. Já a okolní svět - kapitola 1. Historická tradice (učebnice strana 37-39)
Tematický okruh III. Já a okolní svět - kapitola 2. Kultura a umění (učebnice strana 40-42)
Tematický okruh III. Já a okolní svět - kapitola 3. Kultura v našem životě (učebnice strana 43-47)
Tematický okruh III. Já a okolní svět - kapitola 4. Kulturní bohatství (učebnice strana 48-51)

2. ČÁST (ZADANÁ 27. 4)
K prostudování - BEZ ZÁPISU:

Dějiny Svátku práce (1. květen) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400016/titulky
Konec 2. světové války v Evropě (8. květen) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
Tematický okruh III. Já a okolní svět - kapitola 4. Problémy „modré“ planety
Tematický okruh IV. Já a hospodaření - kapitola 1. Vlastnictví a majetek
Tematický okruh IV. Já a hospodaření - kapitola 2. Peníze
Tematický okruh IV. Já a hospodaření - kapitola 3. Rozpočet
Tematický okruh V. Obrana státu
Závěrečné opakování (uč. str. 69-72)


8. ročník
1. ČÁST (ZADANÁ 11. 3. 2020)
Nastudovat z učebnice a do sešitu stručně vypsat nejdůležitější informace. Výpisy nafoťte a odešlete mi je na EduPage nebo e-mai: bosa@zsuvoz.cz anebo simonabosa@seznam.cz do 31. 5. 2020. Děkuji.
Zápis v sešitě je součástí hodnocení.
Tematický okruh I. Člověk jako osobnost - kapitola 2. Já, moje pocity a emoce (učebnice strana 14-19)
Tematický okruh I. Člověk jako osobnost - kapitola 3. Já - moje smysly a paměť (učebnice strana 20-23)
Tematický okruh I. Člověk jako osobnost - kapitola 4. Já a životní styl (učebnice strana 24-29;POUZE PŘEČÍST)
Tematický okruh I. Člověk jako osobnost - kapitola 5. Osobnosti naší země (učebnice strana 48-51;POUZE PŘEČÍST)
Tematický okruh II. Člověk mezi lidmi - kapitola 1. Lidská setkání (učebnice strana 36-37)
Tematický okruh II. Člověk mezi lidmi - kapitola 2. Vztahy mezi lidmi (učebnice strana 39-39)

2. ČÁST (ZADANÁ 27. 4)
K prostudování - BEZ ZÁPISU:

Dějiny Svátku práce (1. květen) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400016/titulky
Konec 2. světové války v Evropě (8. květen) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
Tematický okruh III. Člověk, láska a manželství - kapitola 1. Láska
Tematický okruh III. Člověk, láska a manželství - kapitola 2. Metody antikoncepce
Tematický okruh III. Člověk, láska a manželství - kapitola 3. Nebezpečí sexuálního života
Tematický okruh III. Člověk, láska a manželství - kapitola 4. Manželství-základ rodiny
Tematický okruh III. Člověk, láska a manželství - kapitola 5. Vznik lidského života
Tematický okruh IV. Člověk ve státě - kapitola 1. Stát - jeho funkce a typy
Tematický okruh IV. Člověk ve státě - kapitola 2. O demokracii
Tematický okruh IV. Člověk ve státě - kapitola 3. Já-občan
Tematický okruh IV. Člověk ve státě - kapitola 4. Ústava České republiky
Tematický okruh IV. Člověk ve státě - kapitola 5. Právní řád České republiky
Závěrečné opakování (uč. str. 76-80)


9. ročník
1. ČÁST (ZADANÁ 11. 3. 2020)
Nastudovat z učebnice a do sešitu stručně vypsat nejdůležitější informace. Výpisy nafoťte a odešlete mi je na EduPage nebo e-mai: bosa@zsuvoz.cz anebo simonabosa@seznam.cz do 31. 5. 2020. Děkuji.
Zápis v sešitě je součástí hodnocení.
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 1. Náboženství a náboženská tolerance (učebnice strana 4-5)
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 2. Judaismus (učebnice strana 6-7)
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 3. Křesťanství (učebnice strana 8-9)
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 4. Islám (učebnice strana 10-11)
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 6. Buddhismus (učebnice strana 14-15)
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 7. Další náboženství a nová náboženská hnutí (učebnice strana 15)
Tematický okruh I. Člověk a náboženství - kapitola 8. Extremismus a fanatismus (učebnice strana 16)

2. ČÁST (ZADANÁ 27. 4)
K prostudování - BEZ ZÁPISU:

Dějiny Svátku práce (1. květen) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400016/titulky
Konec 2. světové války v Evropě (8. květen) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
Tematický okruh III. Finanční gramotnost - kapitola 1. Peníze
Tematický okruh III. Finanční gramotnost - kapitola 2. Hospodaření domácnosti
Tematický okruh III. Finanční gramotnost - kapitola 3. Trh výrobků a služeb
Tematický okruh III. Finanční gramotnost - kapitola 4. Úspory, úvěry a úroky
Tematický okruh IV. Národní hospodářství - kapitola 1. Úvod do národního hospodářství
Tematický okruh IV. Národní hospodářství - kapitola 2. Struktura národního hospodářství
Tematický okruh IV. Národní hospodářství - kapitola 3. Ukazatelé národního hospodářství
Tematický okruh IV. Národní hospodářství - kapitola 4. Hospodářská politika státu
Tematický okruh IV. Národní hospodářství - kapitola 5. Státní rozpočet
Tematický okruh IV. Národní hospodářství - kapitola 6. Daně
Tematický okruh V. Mezinárodní spolupráce - kapitola 1. Úvod do mezinárodní spolupráce
Tematický okruh V. Mezinárodní spolupráce - kapitola 2. Světové organizace (OSN, MATO, OECD, WTO)
Tematický okruh V. Mezinárodní spolupráce - kapitola 3. Evropské integrace (Rada Evropy. ESUO, EHS,ES)
Tematický okruh V. Mezinárodní spolupráce - kapitola 4. Evropská unie
Tematický okruh V. Mezinárodní spolupráce - kapitola 5. Globalizace
Závěrečné opakování (uč. str. 74-78)

Výchova ke zdraví

Žáci všech ročníků budou používat v hodinách Zdr sešity č. 524
Videa pro 6. ročník (Zadáno 27. 4. 2020, k dispozici ke shlédnutí budou neomezeně do září 2020. V rámci tradičního opakování na začátku školního roku - 2020/2021 - se k nim vrátíme; nepožaduji tedy žádné výpisy, prezentace atd. - nic mi neposílejte, děkuji.)

„Ty Brďo. Pandemie.“ https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/420234100061018-pandemie
Jak pomoci člověku v bezvědomí https://www.youtube.com/watch?v=bhkts-46w1Q
První pomoc při šoku https://www.jaksetodela.cz/video/5479/prvni-pomoc-pri-soku
První pomoc při popálení https://www.youtube.com/watch?v=jq6WXdCQlwg
První pomoc - ošetření zlomenin https://www.youtube.com/watch?v=NYsjrzKD-6I
První pomoc - pád z výšky https://www.youtube.com/watch?v=-r7bvbYUrjM
První pomoc při dušení , cizí těleso https://www.youtube.com/watch?v=JLeZCC2AAmY
První pomoc - mdloba https://www.youtube.com/watch?v=cJg2cuSK5CE
https://www.youtube.com/watch?v=cJg2cuSK5CE https://www.youtube.com/watch?v=KBysoSHk-AI
První pomoc při hypoglykémii, jsem diabetik hypoglykemický šok https://www.youtube.com/watch?v=75mwOFxih38

Videa pro 7. ročník (Zadáno 27. 4. 2020, k dispozici ke shlédnutí budou neomezeně do září 2020. V rámci tradičního opakování na začátku školního roku - 2020/2021 - se k nim vrátíme; nepožaduji tedy žádné výpisy, prezentace atd. - nic mi neposílejte, děkuji.)

REKLAMA proti alkoholu z roku 1952 https://www.email.cz/download/k/r-CE5jBFapg4GzRu1ywzCQOdQgTvuhXOCskZ8i5BPKZFPA4zpaQTYocaCVwTJpVorjIhdAM/Alkohol%2C%20Antireklama%20z%20roku%201952.mp4
Resuscitace (v německém jazyce s titulky) https://www.youtube.com/watch?v=GCtSMw5t9mw
Základy kardiopulmonální resuscitace - nebojte se zachránit život https://www.youtube.com/watch?v=JHjGpIi6b0w
Zástava dechu u batolat - resuscitace https://www.youtube.com/watch?v=hofDgrV2bSo
Anonymní alkoholička https://www.televizeseznam.cz/video/fuckup-nights-prague/kterak-alkoholicka-prestala-chlastat-63988171?dop_ab=16&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=1tUcyGkVHCb-201911261435&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest141_videofeed_bez_mocku_varBB
Kouření je nemoc https://www.televizeseznam.cz/video/nazdravi/kralikova-63986731?dop_ab=16&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=jUYcZcyaiAB-201911081017&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=abtest141_videofeed_bez_mocku_varBB
Proč tloustneme: Jsou problém cukry nebo tuky? https://www.youtube.com/watch?v=iqcQ55JOJ5o
První pomoc při otravě https://www.youtube.com/watch?v=5-UoX33SMNw
První pomoc při epileptickém záchvatu https://www.youtube.com/watch?v=rD2EHdZ-ZMg

Dějepis

Žáci budou používat v hodinách D sešity č. 544


Chcete se na něco zeptat? Nevíte si rady? Napište mi, budu se snažit odpovědět co nejrychleji: simonabosa@seznam.cz


Nástroje pro stránku