Zpět

Výstupy

Dodatek ŠVP

Prvním z výstupů projektu je inovace školního vzdělávacího programu. Úpravy se týkají zejména hodinových dotací stávajících předmětů na druhém stupni tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám nadaných žáků v jednotlivých ročnících.

Dodatek ŠVP

Další výstupy tvoří tzv. moduly z vybraných vzdělávacích oblastí, které mají sloužit jako náměty a inspirace do výuky či zájmových kroužků pro nadané žáky 2. stupně.

Modul ICT
Tvořivostní modul
Jazykovědný modul
Společenskovědní modul
Přírodovědný modul
Zpět


Nástroje pro stránku