Anketa

Zde máte možnost vyjádřit svůj názor a zjistit názory ostatních:

Zpět

Anketa 004
Považujete kvalitní vzdělávání pro své dítě za důležité?


Anketa 005
Považujete skupinovou výuku nadaných za vhodnější variantu v porovnání s individuální integrací nadaného dítěte v běžné třídě?


Anketa 006
Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání nadaných ve vašem regionu?


Anketa 007
Je ve vaší rodině nebo blízkém okolí nadané dítě?


Anketa 008
Uměli byste u svého dítěte rozpoznat nadání?


Zpět


Nástroje pro stránku