Recyklohraní


Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, který nejenže vzdělává a motivuje žáky v oblasti ekologie, ale rovněž přináší žákům možnost přímo přispívat k ochraně životního prostředí. Žáci, rodiče i škola samotná v rámci tohoto projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé a nepotřebné elektrospotřebiče.
Pokud chcete využít nabídky k odvozu elektrozařízení, můžete každé pondělí od 7.40 do 8.00 odevzdat nepotřebné spotřebiče u p. školníka (vedle vchodových dveří). Sběrové místo pro vybité baterie je ve sborovně školy nebo přímo ve třídách.
Recyklace uvedených spotřebičů šetří elektrickou energii, ropu, uhlí, primární suroviny a vodu, čímž se snižuje jejich spotřeba a šetří naše životní prostředí. Recyklací zároveň snižujeme produkci skleníkových plynů a nebezpečného odpadu.
Na základě odvezeného odpadu obdržela naše škola certifikát, který nás informuje o hmotnosti a množství nasbíraného odpadu a zároveň o tom, kolik jsme ušetřili jednotlivých surovin.

Recyklohraní Úvoz 2011


Nástroje pro stránku