AktuálněSběr papíru

V měsíci dubnu se na Úvoze opět konala sběrová akce. Během jednoho týdne žáci odevzdávali starý papír do přistaveného kontejneru před školou, až ho zcela naplnili. Vybralo se cca 2,5 tuny. Nejpilnější „sběrači“ byli odměněni knižními poukázkami.

Žáci Třídy
1 Matěj Drasal (4.B) 508 kg 4.B 22 kg na žáka
2 Jan Lysoněk (2.A) 230 kg 3.C 18 kg na žáka
3 Richard Dolák (6.A) 186 kg 2.A 8 kg na žáka

Zápisový lístek na SŠ

Rodiče žáků 5. a 7. ročníku, jejichž děti byly přijaty na víceletá gymnázia, si mohou vyzvednout zápisový lístek u výchovné poradkyně. Nejprve je však nutné oznámit (elektronicky na adresu hosikova@zsuvoz.cz), na jakou střední školu bude dítě nastupovat. Zápisový lístek si poté mohou u Mgr. Hošíkové vyzvednout sami žáci.

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Úvoz

Vážení rodiče, na webu https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-brno-uvoz-55-prispevkova-organizace najdete výsledky zápisu na ZŠ Úvoz. V záložce „Seznam přijatých“ je každá žádost uvedena pod identifikačním číslem, které Vám bylo vygenerováno elektronickým systémem. Výběr dětí do skupinové výuky mimořádně nadaných dosud není ukončen.

Sběr papíru

Stejně jako na podzim bude od úterý 25.4. do pátku 28.4. před školou přistaven kontejner na starý papír. Během těchto dní mohou žáci sbírat papír a odevzdávat ho za podmínek uvedených v letáku. Nejpilnější „sběrači“ budou opět odměněni.

Pangea

Žáci 5. ročníku si poprvé vyzkoušeli mezinárodní matematickou soutěž Pangea. Do finálového kola, které bude probíhat v pátek 5.5.2017 v Nové budově Národního muzea v Praze, postoupila Nina Staníková (5.C) a Lucka Šrámková (5.D). K úspěchu gratulujeme a ve finále držíme palce.


Dodatečný zápis

pro rodiče a děti, kteří se nemohli dostavit k zápisu do 1. ročníku v řádném termínu, nabízíme dodatečný zápis ve dnech 21. 4. 2017 od 11.00 h do 13.00 h a 28. 4. 2017 od 8.00 h do 13.00 h.

K zápisu přineste vyplněnou a vytištěnou Žádost o přijetí: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/vydavani-zadosti

Škola "nanečisto" pro předškoláky

3. května 2017středa 16.00 – 16.45
10. května 2017středa 16.00 – 16.45
17. května 2017středa 16.00 – 16.45
24. května 2017středa 16.00 – 16.45


Elektronická podpora zápisu do základních škol

Stejně jako v loňském roce i letos jsou brněnské školy zapojeny do tzv. elektronické podpory zápisu do základních škol. Aplikace na webu http://zapisdozs.brno.cz/ umožní rodičům zjistit potřebné informace spojené se zápisem, vytisknout si žádost a sledovat výsledky přijetí žáků na jednotlivých školách.

Veškeré pokyny naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku. Upozorňujeme, že podmínkou je osobní účast dítěte u zápisu.

Konverzační soutěž

img_5146-1.jpgV pondělí 27. března 2017 se tři žáci pátého ročníku (Lucie Šrámková, Leonard Walletzký, Sebastián Matoušek) zúčastnili anglické konverzační soutěže „Uč se anglicky a dobudeš svět“, která probíhala na Anglické základní škole na Mendelově náměstí. Lucie Šrámková (5.D) se umístila na prvním místě a vyhrála pro sebe i svého učitele angličtiny tablet. Gratulujeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy!

Vítání jara

V úterý 21. března 2017 jsme venku před školou přivítali jaro, na které jsme se již všichni dlouho těšili. Nejdříve uvedli naši oslavu flétnisti z 3.B a poté zaperlil Michal Procházka hrou na housle. Hned na to k nám za dětského šveholení, tolik typického právě pro jaro, zavítaly z jižních krajin dětmi vyrobené vlaštovky. Celou tuto akci jsme zakončili společnou písní a odebrali se opět do školních lavic. Anežka Husáková. Fotogalerie.

Z lavic do lesa

20170322_105848_1_.jpgVe středu 22.3. 2017 se naši žáci zúčastnili krosového běhu s názvem „Z lavic do lesa“. I přes nepřízeň počasí a blátivost terénu kluci závod dlouhý 1200 m úspěšně zvládli. Z celkového počtu 24 běžců (v kategorii 5. a 6. třída) se nejlépe umístil Honza Vavřík 5.C, který doběhl na krásném 6. místě. Na 13. až 18. místě doběhli Sebastian Matoušek , Ondra Lojek oba z 5.C, dále pak David Moravčík, Petr Steinhauser ze 6.A, Patrik Krátký, David Suchánek ze 6.B. Na 22. místě doběhl David Štolfa ze 6.B. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Soňa Schaffnerová

Vědecká konference

V úterý 7. března 2017 se konala dlouhoplánovaná akce: Vědecká konference 5.C a 5.D. Žáci si jako obvykle připravili prezentace na témata, která je zajímají a baví. Žáci 5.D (alespoň někteří) zpracovali své téma také jako ročníkovou práci, která byla zájemcům z řad publika k dispozici k nahlédnutí během celého konferenčního dne.

Letos se příspěvky na konferenci týkaly těchto oblastí: 1. živá a neživá příroda, 2. zvířata, 3. rostlinstvo, 4. civilizace, a nakonec 5. sport/zábava. Z konkrétních témat vyberme například představení různých světových odborníků na fyziku, periodickou tabulku prvků, suchozemskou želvu, hipoterapii, Sicílii a Kypr, renesanci, mrakodrapy, biatlon, golf, fikční svět románů o Harrym Potterovi, o rockové a shock-rockové hudbě. Prezentaci si také připravil náš special guest Samuel Uhlíř ze 7.A právě o výše zmíněném shock-rocku. Celá konference jevila zřetelné znaky zdařilé akce, neb občerstvení se snědlo téměř všechno (a téměř hned), žáci si prezentace připravili (vesměs) velmi pečlivě, obecenstvo bylo z mnohých příspěvků nadšené, stejně tak i vyučující. Někteří žáci z publika poskytli na druhý den prezentujícím písemnou zpětnou vazbu.

Jeden z cílů akce ― podpořit vzájemné učení žáků prvního (a z části také druhého) stupně ― byl beze zbytku splněn. Fotografie z akce zde.

Hudební úspěchy

naskenovany_obrazek_001.jpgnaskenovany_obrazek_001.jpgdiplom2.jpgdip.jpg

V okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje získal 3. cenu Patrik Prachár, žák 5.D. Dominika Pivoňková z 2.C obsadila 2. místo v okresním kole soutěže ve hře na klavír, v celostátní přehlídce se pak zařadila do „stříbrného pásma“.
Ve hře na housle byli úspěšní Adam Spěvák, 2.C, a Michal Procházka, 3.B, kteří postoupili do krajského kola. Gratulujeme.

Další matematické soutěže

V minulém týdnu se naši žáci účastnili dalších soutěží, ve kterých si mohli ověřit své matematické dovednosti. Žáci 9. ročníku vytvořili dva čtyřčlenné týmy a ve středu 15.2. řešili úlohy v rámci soutěže Matematický expres, která probíhala online pro žáky z českých a slovenských škol. I přes počáteční technické problémy dosáhli naši deváťáci vynikajících výsledků. V kategorii devátých ročníků obsadili 4., resp. 12. místo (ze 135 týmů!), přičemž - jak to sami žáci interpretovali - z českých škol byli 1., resp. 2., viz výsledky.
Žáci 5. ročníku si poprvé vyzkoušeli mezinárodní matematickou soutěž Pangea. Prozatím vyplnili odpovědní archy a nyní se čeká na vyhodnocení a případný postup do finálového kola 5. května 2017 v Praze.

Pišqoriáda

V pátek 17.2. proběhla již tradiční Pišqoriáda. Z třídních kol vzešli vždy dva finalisté, kteří se pak utkali se zástupci ostatních tříd v celoškolním finále. Prvním stupněm prošel bez porážky Pavel Kadaňka, na druhém stupni byl nejúspěšnější David Kubíček. Obrázky ve fotogalerii.

1. stupeň 2. stupeň
Pavel Kadaňka 4.B David Kubíček 9.B
Michal Boušek 1.D Samuel Zelený 7.A
Max Šimek 5.D Jan Mičánek 6.c

Veletrh základních škol

Vážení přátelé,

stejně jako v minulých letech se naše škola zúčastní Veletrhu základních škol, kde budeme prezentovat svoji činnost. Budete-li mít chuť a čas, přijďte se za námi podívat. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku.Veletrh ZŠ 2017

PIRLS 2016

Naše škola se v loňském roce účastnila mezinárodního šetření PIRLS 2016, které se věnovalo čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. Z hodnotící zprávy vyplývá, že naši žáci byli při tomto testování úspěšní a dosáhli velmi dobrých výsledků, viz příloha.

Matematické soutěže

Velmi úspěšní byli v uplynulých dnech naši žáci v matematických soutěžích. Po úspěchu na Logické olympiádě se 14 žáků 5. ročníku zúčastnilo okresního kola Matematické olympiády, kde v konkurenci cca 350 účastníků obstáli především Nina Staníková (5.C) a Maxmilián Šimek (5.D), kteří shodně obsadili dělené 2. místo, dále Sebastian Matoušek (5.C) na 4. místě, Filip Dušák (4.C!) na 5. místě a Réka Szabó (5.C) na 7. místě. Více zde.
Dne 2.2. se navíc konalo školní kolo Pythagoriády. Potřebných 10 bodů z 15 získalo celkem 15 žáků, kteří se tak stali úspěšnými řešiteli. Okresní kolo se koná 17. května. Pythagoriáda 2017

Kroužky ve druhém pololetí

Informace ke kroužkům najdete v sekci Volnočasové aktivity.
Platby za interní kroužky na období leden - květen ve výši 600 Kč (Bruslení 300 Kč) je nutné uskutečnit do 13. 1. převodem na účet školy (do poznámky jméno dítěte, třída, kroužek) nebo hotově v pokladně školy (kancelář). Upozorňujeme, že v případě zmeškání termínu úhrady nemůže být dítě do kroužku přijato. Za externí kroužky se platby uskuteční na základě pokynů externích lektorů.

V případě, že dojde k mylné platbě na účet školy (externí kroužek, neotevřený kroužek), je nutné částku vyzvednout osobně v pokladně školy (kancelář). Případnou odlášku z kroužku musí provést zákonný zástupce dítěte. Je nutné ji doručit v prvním lednovém týdnu k rukám lektora (e-mail, deníček).

MiniIQáček

Od listopadu do dubna probíhá kroužek pro mimořádně nadané předškoláky od listopadu do dubna, vždy ve středu. Přihlásit se můžete na adrese kyrova@zsuvoz.cz. Do přihlašovacího e-mailu uveďte jméno, věk dítěte a telefonní kontakt, případně i výsledek vyšetření v PPP.

Logic

Návštěvník: 465223 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki