AktuálněDalší matematické soutěže

V minulém týdnu se naši žáci účastnili dalších soutěží, ve kterých si mohli ověřit své matematické dovednosti. Žáci 9. ročníku vytvořili dva čtyřčlenné týmy a ve středu 15.2. řešili úlohy v rámci soutěže Matematický expres, která probíhala online pro žáky z českých a slovenských škol. I přes počáteční technické problémy dosáhli naši deváťáci vynikajících výsledků. V kategorii devátých ročníků obsadili 4., resp. 12. místo (ze 135 týmů!), přičemž - jak to sami žáci interpretovali - z českých škol byli 1., resp. 2., viz výsledky.
Žáci 5. ročníku si poprvé vyzkoušeli mezinárodní matematickou soutěž Pangea. Prozatím vyplnili odpovědní archy a nyní se čeká na vyhodnocení a případný postup do finálového kola 5. května 2017 v Praze.

Pišqoriáda

V pátek 17.2. proběhla již tradiční Pišqoriáda. Z třídních kol vzešli vždy dva finalisté, kteří se pak utkali se zástupci ostatních tříd v celoškolním finále. Prvním stupněm prošel bez porážky Pavel Kadaňka, na druhém stupni byl nejúspěšnější David Kubíček. Obrázky ve fotogalerii.

1. stupeň 2. stupeň
Pavel Kadaňka 4.B David Kubíček 9.B
Michal Boušek 1.D Samuel Zelený 7.A
Max Šimek 5.D Jan Mičánek 6.c

Veletrh základních škol

Vážení přátelé,

stejně jako v minulých letech se naše škola zúčastní Veletrhu základních škol, kde budeme prezentovat svoji činnost. Budete-li mít chuť a čas, přijďte se za námi podívat. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku.Veletrh ZŠ 2017

PIRLS 2016

Naše škola se v loňském roce účastnila mezinárodního šetření PIRLS 2016, které se věnovalo čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. Z hodnotící zprávy vyplývá, že naši žáci byli při tomto testování úspěšní a dosáhli velmi dobrých výsledků, viz příloha.

Matematické soutěže

Velmi úspěšní byli v uplynulých dnech naši žáci v matematických soutěžích. Po úspěchu na Logické olympiádě se 14 žáků 5. ročníku zúčastnilo okresního kola Matematické olympiády, kde v konkurenci cca 350 účastníků obstáli především Nina Staníková (5.C) a Maxmilián Šimek (5.D), kteří shodně obsadili dělené 2. místo, dále Sebastian Matoušek (5.C) na 4. místě, Filip Dušák (4.C!) na 5. místě a Réka Szabó (5.C) na 7. místě. Více zde.
Dne 2.2. se navíc konalo školní kolo Pythagoriády. Potřebných 10 bodů z 15 získalo celkem 15 žáků, kteří se tak stali úspěšnými řešiteli. Okresní kolo se koná 17. května. Pythagoriáda 2017

Kroužky ve druhém pololetí

Informace ke kroužkům najdete v sekci Volnočasové aktivity.
Platby za interní kroužky na období leden - květen ve výši 600 Kč (Bruslení 300 Kč) je nutné uskutečnit do 13. 1. převodem na účet školy (do poznámky jméno dítěte, třída, kroužek) nebo hotově v pokladně školy (kancelář). Upozorňujeme, že v případě zmeškání termínu úhrady nemůže být dítě do kroužku přijato. Za externí kroužky se platby uskuteční na základě pokynů externích lektorů.

V případě, že dojde k mylné platbě na účet školy (externí kroužek, neotevřený kroužek), je nutné částku vyzvednout osobně v pokladně školy (kancelář). Případnou odlášku z kroužku musí provést zákonný zástupce dítěte. Je nutné ji doručit v prvním lednovém týdnu k rukám lektora (e-mail, deníček).

Lyžařský kurz

Informace k lyžařskému kurzu v tomto školním roce naleznete zde.

MiniIQáček

Od listopadu do dubna probíhá kroužek pro mimořádně nadané předškoláky od listopadu do dubna, vždy ve středu. Přihlásit se můžete na adrese kyrova@zsuvoz.cz. Do přihlašovacího e-mailu uveďte jméno, věk dítěte a telefonní kontakt, případně i výsledek vyšetření v PPP.

Návštěvník: 445155 Webdesign: S44 s.r.o. v technologii DokuWiki